Your browser does not support the video tag. XIII Zjazd Towarzystwa Medycyny Nuklearnej, Kielce, 2012-09-20 O standardach wykonania PET-CT mówi prof. Leszek Królicki, krajowy konsultant w zakresie medycyny nuklearnej.