Your browser does not support the video tag. Klinika Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie, 2013-02-18 „W Polsce są może 3 ośrodki, które zajmują się rekonstru...