Your browser does not support the video tag. Warszawa, 2013-04-15 Cele leczenia cukrzycy w okresie ciąży są bardziej wyśrubowane niż cukrzycy generalnie. Podczas gdy u większości diabetyków dąży się – zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Di...