Your browser does not support the video tag. Warszawa, Centrum Onkologii-Instytut, 2013-05-06 markery raka jajnika, HE4, wznowa nowotworowa, nawrót, badania kontrolne, profilaktyka, czujność onkologiczna, COI Pacjentki po przebytym leczeniu onkolo...