Your browser does not support the video tag. Warszawa, Centrum Onkologii-Instytut, 2013-06-05 rak jajnika, HIPEC, hipertermia,  chemioterapia perfuzyjna, chemioterapia dootrzewnowa, Centrum Onkologii-Instytut, COI Podstawową metodą terapii zaawans...