Your browser does not support the video tag. Warszawa, Sejm RP, 2013-06-19 rak szyjki macicy, cytologia, badania profilaktyczne, profilaktyka zdrowotna, zdrowie publiczne W ostatnim roku w Polsce zgłaszalność kobiet na badania cytologiczne wyniosł...