Your browser does not support the video tag. Warszawa, Sejm RP, 2013-06-19 relacje lekarz-pacjent, zdrowie publiczne Lekarze bądźcie dobrzy dla nas kobiet, waszych pacjentek i traktujcie nas jak kruche istoty, którymi trzeba się zaopiekować. Tylko...