Your browser does not support the video tag. Warszawa, 2014-05-29 Badanie płodowego DNA jest dostępne w Polsce od niecałego roku. Zaliczane jest do diagnostyki prenatalnej i dedykowane w szczególności kobietom tzw. wysokiego ryzyka.  Dzięki badani...