Your browser does not support the video tag. Hotel Novotel, Warszawa, 2014-08-14 Czy cyberseks zagraża płodności? Jeśli tak, to w jaki sposób? Czy da się oszacować skalę zjawiska?  O zagadnieniu cyberseksu rozmawialiśmy z doktorem Krzysztofem Nowo...