Your browser does not support the video tag. Warszawa, 2014-12-11 Materiał zrealizowany podczas konferencji „Nowoczesne metody analizy genomu w diagnostyce prenatalnej i postnatalnej” w Centrum Edukacji Medycznej CEMED. Julia Krupińska