Your browser does not support the video tag. Warszawa, Novotel, 2015-03-25 Jakie badania powinno się wykonać przed operacją, a jakie po operacji u pacjentek leczonych uroginekologicznie? Jakie są najnowsze doniesienia na temat estrogenu i DHEA? Na...