Your browser does not support the video tag. Szpital Orłowskiego, 2015-04-02 Doktor Barłotmiej Noszczyk o przeszczepach tłuszczu do piersi.