Your browser does not support the video tag. Centrum Prasowe PAP, 2015-06-25 NIFTY to wybierany najczęściej na świecie nieinwazyjny test prenatalny dostępny w 10 krajach Europy. Wykonano już ponad 500 000 takich testów. NIFTY wykorzystuje zaawanso...