Your browser does not support the video tag. Warszawa, 2016-01-13 Doktor Marcin Wiecheć oraz doktor Agnieszka Nocuń z Katedry Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, opracowali pierwszy na świecie projekt serca płodu i wydrukowali go z zastosowaniem technologii druku 3D. Model ma pomagać lekarzom w diagnozowaniu chorób serca dziecka w łonie matki. Pierwszy wydruk zaprezentowano w grudniu ubiegłego roku. Do tej pory powstało 11 takich modeli, jednak ich docelowa liczba to 33.  Dr Wiecheć podkreśla, że lekarze mają problem z diagnostyką serca płodu, ze względu na specyfikę badania USG. Jeśli mówimy o połowie ciąży, żebra nie zawsze zasłaniają pole dostępu, a samo badanie często przypomina badanie rezonansu magnetycznego u dorosłych. Projekt ma znaczenie nie tylk...